De paden op.....

In de Duin- en Bollenstreek zijn veel verschillende wandelroutes. De route loopt grotendeels over verharde paden, maar gaat ook over weilanden en bollenland. Zo is de natuur dichtbij, zie je planten en bloemen en hoor je de vogels zingen. In het land zijn er overstapjes en bruggetjes gemaakt. Avontuurlijke trekpontjes zorgen op een aantal plaatsen voor de oversteek.

 

De Vosse- en Weerlanerpolder

Vlakbij Hillegom kun je genieten van een stukje veenweidegebied met een verrassende rijkdom aan planten en vogels! Je kunt hier maar liefst 230 soorten planten zien waaronder waterdrieblad, orchideeën, lange ereprijs, kruisbladwalstro en zomerklokje. Ook komen er wel 93 soorten vogels voor, waaronder de grutto, tureluur, watersnip, gele kwikstaart en verschillende soorten eenden.

Vanaf eind 2012 heeft de gemeente Hillegom het natuurgebied aantrekkelijker gemaakt voor recreatie. Er zijn wandel- en fietspaden aangelegd met bruggetjes. Er is ook gewerkt aan het natuurlijke karakter. Zo zijn er natuurvriendelijke oevers gecreëerd en sloten verbreed. Vanaf 1 januari 2015 beheert het Zuid-Hollands Landschap dit gebied.

 

Lees meer.......

Mooie wandelroutes in en om Hillegom

 

Het Wandelnetwerk Bollenstreek werkt met een knooppuntsysteem. Op diverse startpunten en langs de routes staan panelen met de routekaarten, knooppunten en informatie over de omgeving. Onderweg wijzen paaltjes je de weg van knooppunt naar knooppunt. Er is meer dan 100 kilometer aan bewegwijzerde wandelroutes.