Het Overbosch Voorhout

Het historische parkbos Overbosch is een van de groene parels van Voorhout.

Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1600. In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch.

Heel vroeger werden er in het Overbosch missen opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten. Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking werden deze plannen drastisch aangepast, zodat het historische Overbosch behouden kon blijven.

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. Voor navigatiedoeleinden kunt u de gegevens van de naburige dokterspost gebruiken: Rijnsburgerweg 4b

Locatie