Huys te Warmont

Een van de parels van Warmond is het Huys te Warmont.

De Middeleeuwse versterkte hoeve werd gebouwd in de 14e eeuw, maar in 1573 door de Spanjaarden verwoest. Omstreeks 1600 is het Kasteel opgebouwd en omringd door boomgaarden, weilanden en moestuinen. Twee grachten vormden de verbinding met de Hofleede.

De tuin of het bos om het kasteel ‘het Bos van Krantz’ is een prachtig wandelgebied.

Het was het huis van de heren van Warmond. Hoewel het uit de middeleeuwen stamt, is het in zijn huidige vorm een laat 18e-eeuws “buiten”. De familie Van den Woude bewoonde het kasteel van omstreeks 1300 tot 1525. In de 16e eeuw vererfde het huis op de familie Van Duvenvoorde, die zich later Van Wassenaar (Warmond) ging noemen.

Lange tijd was dit kasteel de zete…

De Middeleeuwse versterkte hoeve werd gebouwd in de 14e eeuw, maar in 1573 door de Spanjaarden verwoest. Omstreeks 1600 is het Kasteel opgebouwd en omringd door boomgaarden, weilanden en moestuinen. Twee grachten vormden de verbinding met de Hofleede.

De tuin of het bos om het kasteel ‘het Bos van Krantz’ is een prachtig wandelgebied.

Het was het huis van de heren van Warmond. Hoewel het uit de middeleeuwen stamt, is het in zijn huidige vorm een laat 18e-eeuws “buiten”. De familie Van den Woude bewoonde het kasteel van omstreeks 1300 tot 1525. In de 16e eeuw vererfde het huis op de familie Van Duvenvoorde, die zich later Van Wassenaar (Warmond) ging noemen.

Lange tijd was dit kasteel de zetel van de heren en vrouwen van Warmond. Van hieruit regeerden zij het dorp. Zij deden dat echter niet zelf. Ze lieten dat over aan allerlei functionarissen zoals de schout en de schepenen, die door hen aangesteld werden.

Warmond was een hoge heerlijkheid wat inhield dat de heren en vrouwen van Warmond in hun eigen gebied min of meer als zelfstandige vorsten mochten regeren. Zij hadden de wetgevende macht, en ook hadden ze het recht om iemand ter dood te veroordelen. Zij lieten dat over aan een baljuw en een college van welgeboren mannen. De galg van Warmond stond in het Westeinde aan de Achterpoelen.

Door de overdracht In 2018 van het huis door Stichting Huis te Warmond aan Vereniging Hendrick de Keyser maakt restauratie en renovatie van het gebouw mogelijk.

Het huis wordt tegenwoordig particulier bewoond en is niet toegankelijk voor publiek.

Locatie