Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 12 augustus

Expositie Warmondse eendenkooi

Contact

De Roekenhof
Herenweg 84
2361 ET Warmond
Plan je route

vanaf jouw locatie

In 2023 bestaat de Eendenkooi Warmond 400 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een tentoonstelling in De Roekenhof van Historische Gemeenschap Warmelda.

In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. 

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, bevindt de eendenkooi zich anno 2009 op een keerpunt. Het eenzijdige gebruik als bedrijfsmatige eendenkooi sluit niet langer aan bij de wensen van de samenleving. Niettemin is de eendenkooi Warmond een uniek stuk cultuurgoed en natuurgebied in Teylingen.

Deze eendenkooi is bijna vier eeuwen een plek van rust geweest. …

In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. 

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, bevindt de eendenkooi zich anno 2009 op een keerpunt. Het eenzijdige gebruik als bedrijfsmatige eendenkooi sluit niet langer aan bij de wensen van de samenleving. Niettemin is de eendenkooi Warmond een uniek stuk cultuurgoed en natuurgebied in Teylingen.

Deze eendenkooi is bijna vier eeuwen een plek van rust geweest. Dat heeft ertoe geleid dat het gebied zich heeft kunnen ontwikkelen tot een waardevol natuur-gebied. De eendenkooi is geen geïsoleerde enclave, maar maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland, een keten van natuurgebieden die zich uitstrekt over het hele land. Dit alles vraagt om een zorgvuldig en deskundig beheer, waarvoor de Stichting Eendenkooi Warmond is opgericht. Samen met deskundigen is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de flora en fauna in de eendenkooi. Deze inventarisatie is een belangrijk startpunt voor het beheer van de eendenkooi.

Het vangen van wilde eenden in een eendenkooi behoort tot onze cultuur-historische erfenis. De oorspronkelijke functie van de kooi is nog altijd intact. De eenden kunnen worden gevangen en daarna geringd voor onderzoek doel-einden, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van de vogelgriep. Een beperkt aantal eenden wordt voor de ‘bout’ gevangen en belandt als streekproduct op het bord. De stichting zorgt er met voorlichting en educatie voor, dat er meer bekendheid wordt gegeven aan dit bijzondere onderdeel van ons erfgoed.

Locatie