Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 28 november

Zondagmiddag in de Zwarte Tulp

Zondagmiddag in de Zwarte Tulp

Een interessante korte vertelling met telkens een ander thema.

Ziekzoeken

Mark Turnhout vertelt over noodzaak en werkwijze van ziekzoeken. Mark, ziekzoeker van beroep, speelt de hoofdrol in de fotoreportage ‘Kleur onbekend’ van Michelle van Overdam die nu in Museum de Zwarte Tulp te zien is.

Michelle van Overdam (1983), geboren en getogen in Lisse, studeerde in 2021 af aan de Nederlandse Fotovakschool Rotterdam, Vakopleiding Fotografie met een fotoreportage over Ziekzoeken. Zij noemde de serie Kleur onbekend. Enerzijds omdat ze besloot de serie in zwart-wit te maken, anderzijds omdat die titel aansluit bij de kern van het ziekzoeken: wat zegt de kleur van de bladeren en de bloemen over de toestand van het gewas? De foto’s zijn bovendien met hoog contrast en hard licht weergegeven om de onzekerheid over de toekomst van het vak van ziekzoeker tot uiting te brengen: bestaat het vak straks nog?

Locatie