Wilt u eens een kijkje nemen in de eendenkooi meld je dan aan voor een rondleiding die worden gegeven in dit mooie stukje natuur van Warmond. Groepsrondleidingen (minimaal 5 personen) op afspraak zijn ook mogelijk.

In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. 

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, bevindt de eendenkooi zich anno 2009 op een keerpunt. Het e…

In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. 

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, bevindt de eendenkooi zich anno 2009 op een keerpunt. Het eenzijdige gebruik als bedrijfsmatige eendenkooi sluit niet langer aan bij de wensen van de samenleving. Niettemin is de eendenkooi Warmond een uniek stuk cultuurgoed en natuurgebied in Teylingen. Deze eendenkooi is bijna vier eeuwen een plek van rust geweest. Dat heeft ertoe geleid dat het gebied zich heeft kunnen ontwikkelen tot een waardevol natuur-gebied. De eendenkooi is geen geïsoleerde enclave, maar maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland, een keten van natuurgebieden die zich uitstrekt over het hele land. Dit alles vraagt om een zorgvuldig en deskundig beheer, waarvoor de Stichting Eendenkooi Warmond is opgericht. Samen met deskundigen is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de flora en fauna in de eendenkooi. Deze inventarisatie is een belangrijk startpunt voor het beheer van de eendenkooi.

Het vangen van wilde eenden in een eendenkooi behoort tot onze cultuur-historische erfenis. De oorspronkelijke functie van de kooi is nog altijd intact. De eenden kunnen worden gevangen en daarna geringd voor onderzoek doel-einden, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van de vogelgriep. Een beperkt aantal eenden wordt voor de ‘bout’ gevangen en belandt als streekproduct op het bord. De stichting zorgt er met voorlichting en educatie voor, dat er meer bekendheid wordt gegeven aan dit bijzondere onderdeel van ons erfgoed.

Voor onderhoud van de eendenkooi is veel tijd en geld nodig. De Stichting Eendenkooi Warmond is voor haar werk afhankelijk van donaties. Als u een bijdrage wilt leveren aan het voortbestaan van dit prachtige stukje Teylingen, kunt u een gift overmaken op rekening NL36 RABO 01453 878 t.n.v. Stichting Eendenkooi Warmond. Ook helpende handen zijn altijd zeer welkom bij het werk aan de eendenkooi.

Wanneer

  • Vrijdag 16 juni 2023 om 19.00 uur
  • Zaterdag 17 juni 2023 om 11.00 uur

Prijzen

  • € 5,00 Alle inkomsten uit de rondleidingen worden gebruikt voor voer en voor onderhoud van de eendenkooi.

Locatie